Styret og daglig leders ansvar som daglig leder

Daglig leder er sammen med styret ansvarlig for å forvalte driften slik at elektroniske verdier ikke går tapt og at alle sikkerhetsbehov er lagt inn i en egen beredskapsplan. Når man vet at 70-80% av verdien i et selskap ligger i datasystemet som elektroniske verdier, krever det ekstra oppmerksomhet rundt backup og rutinene forbundet med det. Backupdagen skal være den markeringen som setter ekstra fokus på hvor viktig dette er, hvem som har ansvaret og hvilke konsekvenser det får hvis data går tapt.

Ta Backup-sjekk