Ta en backup-sjekk 31. mars

Det påhviler styret og daglig leder et ansvar for å sikre selskapets verdier. Vi vet at datasystemet inneholder elektroniske verdier som kan utgjøre opptil 70-80% av selskapets totale verdier.
Derfor må daglig leder forvisse seg om at verdiene er ivaretatt.
En sjekkliste er utarbeidet som kan brukes til dette formålet. De fleste svarene får man fra IT-avdelingen og det bør være en rutine for når og hvor mange ganger man gjør denne vurderingen i året.
Vi vil allikevel anbefale at en lokal IT-leverandør engasjeres til å gjøre en full backup- og restore-sjekk minst en gang i året.

Les denne sjekklisten!

Ønsker du en vurdering av dine backup- og restore-rutiner med en av våre Backupdagen IT Partnere?

Fyll ut dette skjemaet og vi vil ta kontakt med deg!

Ditt navn

E-post

Firma

Telefon nr