Om Backupdagen

Backupdagen 31. mars mobiliserer for backup-sjekk blant norske bedrifter. Backupdagen er et initiativ fra en rekke kommersielle, offentlige og interesseorganisasjoner. Formålet er å gi private og offentlige bedrifter en påminnelse om hvor viktig dette er, samt hvilke konsekvenser det får hvis backup- og restore-rutiner svikter og bedriftens data blir borte. Backupdagen gir bred informasjon om ansvar, løsninger, sikkerhet og teknologisk utvikling innenfor fagområdet.

Backupdagen er den 31. mars hvert år.
Med andre ord lett å huske som dagen før 1. april.

Backupdagen er tilsvarende den årlige kampanjen for bytte av batterier i brannvarsleren. Alle vet at et ødelagt batteri kan få katastrofale konsekvenser hvis det brenner.